Stäng meddelande

Rådgivning - för både din och klimatets skull

Erik Bergström är kommunens energi- och klimatrådgivare.

Erik Bergström är kommunens energi- och klimatrådgivare.

Erik Bergström är energi- och klimatrådgivare i Botkyrka kommun. Energi- och klimatrådgivningen finns i de flesta kommuner och som ett särskilt samarbete i Stockholmsregionen.

Vad gör du som energi- och klimatrådgivare i Botkyrka kommun?
- Jag ger kostnadsfri rådgivning till medborgare och organisationer, främst bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. Syftet med energi- och klimatrådgivningen är att få oss att minska energianvändningen, genom ändrat beteende och effektivisering, och välja bra energikällor. Det gynnar både klimatet, miljön och ekonomin.

Hur går det till?
- Rådgivningen sker främst via telefonen, men det går också bra att boka in ett möte med mig i kommunhuset. Företag och föreningar kan få ett besök hos sig.
- Vi arrangerar även seminarier i Stockholmsregionen som riktar sig till både medborgare och organisationer. Vi har till exempel haft en serie seminarier om hur man fixar laddplatser till elbilar, vilka främst riktade sig till bostadsrättsföreningar. Ett annat exempel är solenergiseminarier om hur man går till väga för att installera en anläggning för solenergi. Även i år kommer vi att anordna seminarier så håll utkik.

Vad ger du rådgivning kring? Vilka frågor kan medborgarna få svar på?
- Det går bra att ställa alla möjliga frågor som berör energi- och klimat, till exempel om uppvärmningssystem eller hur man kan minska sin elförbrukning. Jag informerar även om olika typer av bidrag som man kan söka och om vilka regler som gäller.

- Man kan också få information om olika produkter och lösningar som finns på marknaden. Vi är dock alltid opartiska och ger inte råd om vilken produkt eller leverantör man ska välja utan det är upp till medborgaren själv.

Kan du ge några bra energi- och klimatsmarta tips?
- När det gäller husägare så är det bra att kolla över uppvärmningen och hur huset mår. Om man funderar på att byta sitt värmesystem finns många alternativ. Även om man inte har tänkt byta ut sitt värmesystem kan man alltid titta på frågan om styr- och reglersystem. Man kan låta injustera systemet eller komplettera det och därmed få en snålare förbrukning.

- Om man har direktverkande el, men inte har möjlighet att byta ut det till något alternativ, kan man komplettera med exempelvis en luft-luftvärmepump. Man kan även se över isoleringen på vinden och se över sina fönster; hur ser tätningen ut, kan jag komplettera med en ruta? Om man behöver byta varmvattenberedare kan man skaffa en som går att kombinera med en solfångare.

-Titta också på vår solkarta och få en uppskattning av potentialen för hur solenergin, som träffar ditt tak, kan användas.

Har du några exempel på hur man med små medel kan få ner sin energiförbrukning?
- Man kan byta ut kranar i till exempel kök och badrum till snålspolande. Genom att blanda i luft går det åt mindre vatten men det är ingen skillnad på upplevelsen i duschen jämfört med en ”vanlig” kran. Det kan ge en del energibesparingar, inte minst för bostadsrättsföreningar. Varmvatten är också energi.

- Att titta över energimärkningen på vitvaror och hemelektronik är också bra när det är dags för att köpa nytt, till exempel se över hur mycket tvättmaskinen eller diskmaskinen förbrukar. I vissa fall kan det löna sig att investera i en ny, energisnålare maskin än att ha kvar den gamla tills den är utsliten. Kostnaden under en maskins livstid kan bli högre för en billig modell än för en energieffektiv modell eftersom elkostnaden kan utgöra en större del än inköpskostnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019