Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Omvärldsanalys

Framsida omvärldsanalys. Gul bakgrund med människosilhuetter som går.

Varje höst gör kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Den ligger sedan till grund för Mål och budget med flerårsplan.

I omvärldsanalysen försöker vi få grepp om vilka viktiga förändringar i omvärlden som kommunen kommer att möta. Vilka trender ser vi? Vad behöver vi ta höjd för under de närmaste åren? Vad händer på lång sikt?

Analysen är ett underlag för vår Mål och budget med flerårsplan. Men vi hoppas och tror att den är av intresse också för andra ändamål.

Stadsdelsvisa

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Kommun & politik