Störningsinformation:
Vattenläcka på Katrinebergsvägen i Tullinge
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Revision

Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det är de förtroendevalda revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen satt upp kring revision.

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Med förvaltningsrevision menas att man tittar på hur olika verksamheter fungerar och hur man når uppsatta mål för verksamheten. Redovisningsrevision avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Varje år genomför revisorerna ett 20-tal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport. Du hittar rapporterna genom att bläddra i arkivet nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Delårsrapport 2010 - revisionsrapport.pdf 143 kB 2017-05-04 16.38
Elever med behov av särskilt stöd - revisionsrapport 2010.pdf 75.4 kB 2017-05-04 16.38
Föreningsstöd - revisionsrapport 2010.pdf 523.2 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av klassificering driftinvestering- revisionsrapport 2010.pdf 108.6 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av kommunens arbetsmarknadsprogram - revisionsrapport 2010.pdf 391.4 kB 2017-05-04 16.38
Granskning av sponsring - revisionsrapport 2010.pdf 213.8 kB 2017-05-04 16.38
Intern kontroll olika kostnadsslag - revisionsrapport 2010.doc 533 kB 2017-05-04 16.38
Inventarieredovisning - revisionsrapport 2010.pdf 103.4 kB 2017-05-04 16.38
IT i skolan - revisionsrapport 2010.doc 229 kB 2017-05-04 16.38
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - revisionsrapport 2010.docx 91.9 kB 2017-05-04 16.38
Kontanthantering restaurang 2010.doc 163.5 kB 2017-05-04 16.38
Nyckelhantering hemtjänst 2010.docx 72.2 kB 2017-05-04 16.38
Omhändertagande av äldre samt utskrivningsklara patienter - revisionsrapport 2010.pdf 178.6 kB 2017-05-04 16.38
Strategiska investeringsprojekt - revisionsrapport 2010.doc 450.5 kB 2017-05-04 16.38
Tolkförmedlingen - revisionsrapport 2010.doc 465 kB 2017-05-04 16.38
Vård- och omsorgsnämndens strategiska planering - revisionsrapport 2010.doc 230 kB 2017-05-04 16.38
Bygglovsverksamheten - revisionsrapport 2010.pdf 269.5 kB 2017-05-04 16.38
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Kommun & politik