Stäng meddelande

2018-03-26 KFN §16 justerat protokoll