Stäng meddelande

Botkyrka kommuns krisledningsnämnd aktiveras

Som ett led i hanteringen av coronakrisen har Botkyrka kommuns krisledningsnämnd aktiverats. Det innebär att kommunens beslutsordning ändras och vid behov kan krisledningsnämnden ta över delar av eller hela verksamheter tillfälligt. Det betyder inte att det kommer att ske, men att det vid behov är möjligt.

– Det är dags för nästa steg. Botkyrka kommun har varit i stabsläge i flera veckor och vår organisation har systematiskt följt utvecklingen och vår personal gör ett otroligt jobb. Nu är det dags för nästa steg i hanteringen av corona och därför aktiverar vi krisledningsnämnden, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande och även ordförande för krisledningsnämnden.

– Aktiveringen möjliggör för oss att ta organisationsövergripande beslut och med det fortsätta göra allt för att minska smittspridningen och lindra dess konsekvenser, fortsätter Ebba Östlin (S).

Vad är en krisledningsnämnd?

En krisledningsnämnd är en funktion som aktiveras vid en extraordinär händelse. Det är ordförande i nämnden som beslutar när detta behöver ske. Nämnden kan ta över delar av eller hela verksamheter tillfälligt utifrån vad som är nödvändigt i den kris vi befinner oss i.

Krisledningsnämnden har syftet att:

  • verka för samordning och prioritering av resurser
  • samverka med externa aktörer
  • fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär
  • kunna fatta beslut snabbt jämfört med ordinarie beslutsgång

Läs mer

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2020