Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Botkyrka provtar personal för covid-19

Bild på coronaviruset

Coronatestet för omsorgspersonal utförs genom ett stick i fingret och svaret visar: tecken på en pågående infektion, tecken på genomgången infektion, eventuellt pågående infektion, inga tecken på infektion

Idag börjar Botkyrka kommun testa omsorgspersonal för covid-19. Det handlar om så kallade antikroppstester som visar om personal i tjänst bär på coronaviruset.
–Testerna blir ett viktigt verktyg i vårt arbete med att skydda våra sköra äldre, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör.

Syftet med antikroppstesterna är att identifiera personal som inte upplever symtom, men ändå visar tecken på pågående infektion. Testerna kommer också visa om personalen tidigare haft covid-19 och bildat antikroppar. Personal i tjänst som testas positivt skickas omedelbart hem.

–Vi ser testerna som en del av vårt kvalitetsarbete för att skydda våra sårbara äldre. Grunderna i det arbetet är basala hygienrutiner, skyddsutrustning, handledning och utbildning. Med testerna kan vi få en bild av hur smittspridningen ser ut på våra vård- och omsorgsboenden. Utifrån den bilden kan vi sätta in ytterligare åtgärder, säger Christine Vojnovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Provtagning av personal i tjänst

Botkyrka kommun har under hela pandemin noga följt frågan om coronatester för omsorgspersonal. Det är först den senaste tiden som provtagning av omsorgspersonal blivit aktuellt, och det finns i dagsläget två alternativ. Det första alternativet är Region Stockholm som erbjuder självtester för omsorgspersonal som har symtom och är hemma från arbetet. Syftet med dessa tester är att personalen vid negativt provsvar tidigare kan gå tillbaka till arbetet. Det andra alternativet är antikroppstestet som organiseras av kommunens läkarorganisation, och som syftar till att identifiera smitta hos personal i tjänst.

–Vi är tydliga med att personal som upplever symtom ska vara hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ser därför en större poäng med att provta den personal som är i tjänst och som upplever sig vara symtomfria. På det sättet kan vi stoppa en pågående smittspridning, säger Petra Oxonius.

Kommunen ser en möjlighet att använda självtesterna från Region Stockholm som ett nästa steg för den personal som har testats positiv i antikroppstestet, för att se om de kan komma tillbaka till arbetet.

Öka tryggheten hos personalen

Antikroppstesterna utförs i det första steget på ett urval av personalen inom vård- och omsorgsboenden.

–Det är på vård- och omsorgsboende som vi har många i riskgruppen, och där har vi tyvärr också boende som är smittade. Därför börjar vi där. Med testerna vill vi också skapa en ökad trygghet hos vår personal som gör ett fantastiskt arbete i det här, säger Petra Oxonius.

Mer om testerna av omsorgspersonal

  • Testmetoden för antikroppar som Botkyrka kommun valt att använda har enligt kommunens läkarorganisation, Familjeläkarna, utvärderats vetenskapligt på Uppsala Universitet där man konstaterat att det har fullt tillräcklig specificitet och sensitivitet. Dessa data finns publicerade i en vetenskaplig artikel och resultaten har verifierats med ytterligare mätmetoder efter att artikeln publicerats. Samma testmetod används i dagsläget även på Akademiska sjukhuset och Södersjukhuset.
  • Antikroppstestet utförs som ett ”stick i fingret” och kommer att utföras av sjuksköterskor i Botkyrka kommun. I samband med provtagningen får man även fylla i ett symtomformulär. Svaret visar sig inom 15 minuter och visar: tecken på en pågående infektion, tecken på genomgången infektion, eventuellt pågående infektion, inga tecken på infektion
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2020