Stäng meddelande

Brukarundersökning socialpsykiatri 2019

Vi vill bli bättre och behöver därför veta vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i kontakten med oss på socialtjänsten. Under oktober får du möjlighet att svara på några frågor om vad du tycker om det stöd du får.

Dina synpunkter är mycket viktiga!

  • Undersökningen genomförs genom ett webenkätverktyg och enkäten kan besvaras på smartphone, surfplatta eller dator. Frågorna kommer vara upplästa och du kan få pictogram som stöd om du vill. Det är viktigt att det är Du som svarar på frågorna och ingen annan. Du kan få hjälp om du vill och behöver.

  • Du bestämmer själv om du vill svara.

  • Ingen kan se att det är just du som har svarat.

  • Du kan svara på frågorna på en dator, surfplatta eller telefon genom en länk som du får av personalen.

Vi vill ta reda på hur du upplever kvalitén på det stöd du får i ditt boende, boendestöd och sysselsättning. Resultaten ska bidra till utveckling och förbättring av vår verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Omsorg & stöd