Stäng meddelande

Tumba gymnasiums elever mötte talmannen med jubel

Rektor Alf Solander tackar Andreas Norlén för besöket med en skoltröja.

Rektor Alf Solander tackar Andreas Norlén för besöket med en skoltröja.

Riksdagens talman besökte idag Tumba gymnasium som en del av talmansresan för att fira demokratins 100-årsjubileum i Sverige. Talmannen höll en bejublad presentation för 320 av skolans elever, svarade på elevernas frågor och samtalade med några av eleverna vid ett eftersnack. Ett inspirerande besök för både elever och lärare där demokratifrågor var i fokus och skolan fick möjlighet att berätta om sin fantastiska anda, gemenskap och elevresultat.

Riksdagens talman besökte Tumba gymnasium som en del av talmansresan i demokratins tecken. Att talmannen valde att besöka just Tumba gymnasium beror på att skolarbetet genomsyras av frågor om demokrati och internationalisering. Vid besöket deltog också Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län. Dagen inleddes med att en lärare och fem av skolans elever berättade om skolan och om studierna.

Eleverna Svante Forsén, Celina Lindroos Haddad, Jessy Asia, Cekslav Pir Boyac och läraren Thomas Strandquist berättade om skolan.

Eleverna Svante Forsén, Celina Lindroos Haddad, Jessy Asia, Cekslav Pir Boyac och läraren Thomas Strandquist berättade om skolan.

När riksdagens talman sedan höll en presentation i skolans aula möttes han av rungande applåder från de ca 250 eleverna som var på plats. Andreas Norlén berättade om talmannens arbete och om demokratins 100-årsjubilerande. Sedan fick eleverna möjlighet att ställa frågor som de förberett i förväg. Elevernas frågor var ibland kniviga och talmannen fick hålla tungan rätt i munnen för att svara i enlighet med sin neutralitet som talman. En av frågorna var:

Om du var tvungen att införa något från en diktatur i Sverige. Vad skulle du välja då?

Som svar på denna fråga fick talmannen möjlighet att berätta att demokratin är överlägsen diktaruren inom alla områden!

Tumba gymnasium har under de senaste åren gjort en fantastisk resa. Från att tidigare ha brottats med stora utmaningar till att få lysande elevresultat. Våren 2019 tog samtliga elever vid de yrkesförberedande programmen examen och vid de högskoleförberedande programmen tog 90 procent av eleverna examen.

Så här beskriver rektor Alf Solander skolan:

Våra 1300 elever representerar alla aspekter av Sverige idag, allt som är olika är bra: religiös och politisk tillhörighet, sexualitet och könsnormer, veganer och animalister, funktionsvariationer, förort, landsbygd eller ungdomar från innerstaden.

Besöket avslutades med eftersnack med elever och lärare över en kopp kaffe i biblioteket. Innan avfärd sa landshövding Sven-Erik Österberg så här om skolan:

Jag har besökt många gymnasieskolor under min karriär. Redan när jag kom in i skolan idag fick jag en positiv känsla och det säger mycket om skolans atmosfär och kvalitet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2020