Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

STÖRNINGSINFORMATION

Brorenoveringar i Fittja och Norsborg

29 april 2024

Brorenoveringar av bro 6-11 på Hundhamravägen söder om Friggs väg och bro 6-33 på Hallundavägen norr om Forvägen.

Renoveringarna kommer att pågå under våren och sommaren och beräknas vara färdiga före hösten 2024.

Det kommer vara möjligt att använda broarna under hela arbetsperioden.