Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Storvretskolan och Skogsbacksskolan går samman och blir en F–9-skola med nytt namn

Nyhet

Storvretskolan och Skogsbacksskolan går samman och blir en F–9-skola med nytt namn

08 maj 2024

Skola och förskola

Läsåret 24/25 går de två mindre enheterna Skogsbacksskolan (F–3) och Storvretskolan (åk 4–9) i området Storvreten ihop och blir en ny huvudskola tillsammans med anpassad grundskola (åk 1–9). Skolan får ett nytt namn genom en namntävling som pågår på skolorna till och med den 13 maj.

Beslutet om sammanslagning och namntävling togs i utbildningsnämnden den 23 april.

Fördelar med sammanslagning

Det finns flera fördelar med sammanslagningen. För eleverna innebär det en möjlighet att gå hela grundskolan i samma skola och slipper eventuella svårigheter som en övergång till en annan skola kan innebära. Det är en trygghet för elever och vårdnadshavare att få förutsägbarhet och kontinuitet i skolgången. Eleverna kommer att få undervisning av samma lärare, i samma lokaler, även efter omorganisationen.

Arbetet med att slå samman de mindre enheterna inleddes redan år 2020 då Storvretskolan och Skogsbacksskolan bildade ett rektorsområde med en gemensam rektor. En större skolenhet ger bättre förutsättningar för ekonomisk, organisatorisk och pedagogisk hållbarhet över tid. Vi ser över alla stadsdelar och gör förändringar i organiseringar successivt, säger Birgitta Zelezny-Ulvered, verksamhetschef grundskola.

Nära samarbete mellan skolorna

Enheterna har sedan tidigare arbetat nära varandra. En sammanslagning gör det ännu tydligare för elever och medarbetare att skolorna hänger ihop-

– Jag är glad att vi äntligen blir en skolenhet och att vi får en ”vi”-känsla. Sammanslagningen ger bättre möjligheter att ha ett helhetsperspektiv på barn och elevers utbildning och utveckling, från förskoleklass till årskurs 9, säger Johan Ahlkvist, rektor Storvretskolan och Skogsbacksskolan.

Namntävling på skolorna

Det är eleverna på Skogsbacksskolan och Storvretskolan som får vara med och rösta fram det nya namnet.

Efter att namntävlingen avslutats den 13 maj går elevernas förslag vidare till förvaltningen och politiken.

Planen är att fira sammanslagningen tillsammans med barn och elever så snart namnbeslutet är fattat.

Andra har även läst