Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Arkivsida för dagliga uppdateringar

På den här sidan hittar du de dagliga uppdateringar om mätningar i röken som gjordes mellan 3 februari och 2 mars 2021.

Daglig uppdatering

Uppdatering 2 mars

Bedömt tidsspann: måndag 2021-03-01 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga västvindar under måndagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under måndagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 var låga och maxvärdet för kvävedioxid var lågt.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under måndagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

De uppmätta luftföroreningshalterna jämförs nu med miljökvalitetsnormer och värden som motsvarar regionala bakgrundshalter. De tidigare använda råden från Centrum för arbets- och miljömedicin för skydd vid exponering för brandrök är inte längre relevanta eftersom tippen inte längre sänder ut brandrök i betydande mängd.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 9 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 9 µg/m3

Prognos:

Den 2 mars väntas svaga väst till nordvästvindar. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Tippen är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar från brandrök från branden nu i stort sett har upphört. Det pågår dock fortfarande förbränning inne i tippen vilket kan ge lukt och gaser.

Uppdatering 1 mars

Bedömt tidsspann: söndag 2021-02-28 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga vindar kring väst under söndagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under lördagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 och kvävedioxid var låga.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under lördagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

De uppmätta luftföroreningshalterna jämförs nu med miljökvalitetsnormer och värden som motsvarar regionala bakgrundshalter. De tidigare använda råden från Centrum för arbets- och miljömedicin för skydd vid exponering för brandrök är inte längre relevanta eftersom tippen inte längre sänder ut brandrök i betydande mängd.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 10 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 8 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 11 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 13 µg/m3

Prognos:

Den 1 mars väntas huvudsakligen svaga västliga vindar. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Tippen är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar från brandrök från branden nu i stort sett har upphört. Det pågår dock fortfarande förbränning inne i tippen vilket kan ge lukt och gaser.

Uppdatering 28 februari

Bedömt tidsspann: lördag 2021-02-27 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga väst till nordvästvindar under lördagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under lördagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 var måttliga och maxvärdet för kvävedioxid var lågt.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under lördagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

De uppmätta luftföroreningshalterna jämförs nu med miljökvalitetsnormer och värden som motsvarar regionala bakgrundshalter. De tidigare använda råden från Centrum för arbets- och miljömedicin för skydd vid exponering för brandrök är inte längre relevanta eftersom tippen inte längre sänder ut brandrök i betydande mängd.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 2 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Måttlig halt 25 µg/m3

Partiklar (PM10): Måttlig halt 27 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Prognos:

Den 28 februari väntas huvudsakligen svaga till måttliga västvindar. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Tippen är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar från brandrök från branden nu i stort sett har upphört. Det pågår dock fortfarande förbränning inne i tippen vilket kan ge lukt och gaser.

Uppdatering 27 februari

Bedömt tidsspann: fredag 2021-02-26 kl. 00-24

Meteorologi: Det var måttliga väst till nordvästvindar under fredagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under fredagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under fredagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

De uppmätta luftföroreningshalterna jämförs nu med miljökvalitetsnormer och värden som motsvarar regionala bakgrundshalter. De tidigare använda råden från Centrum för arbets- och miljömedicin för skydd vid exponering för brandrök är inte längre relevanta eftersom tippen inte längre sänder ut brandrök i betydande mängd.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Prognos:

Den 27 februari väntas svaga till måttliga vindar från mellan nordväst och väst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Tippen är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar från brandrök från branden nu i stort sett har upphört. Det pågår dock fortfarande förbränning inne i tippen vilket kan ge lukt och gaser.

Uppdatering 26 februari

Bedömt tidsspann: torsdag 2021-02-25 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga syd till sydvästvindar under torsdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under torsdagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under torsdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga.

De uppmätta luftföroreningshalterna jämförs nu med miljökvalitetsnormer och värden som motsvarar regionala bakgrundshalter. De tidigare använda råden från Centrum för arbets- och miljömedicin för skydd vid exponering för brandrök är inte längre relevanta eftersom tippen inte längre sänder ut brandrök i betydande mängd.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 10 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 8 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 25 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 27 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 13 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 16 µg/m3

Prognos:

Den 26 februari väntas måttliga vindar från nordväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar från brandrök från tippen nu i stort sett har upphört. Det pågår dock fortfarande förbränning inne i tippen vilket kan ge lukt och gaser.

Uppdatering 25 februari

Bedömt tidsspann: onsdag 2021-02-24 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga syd till sydvästvindar under onsdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under onsdagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdet för partiklar PM2,5 är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under onsdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdet för partiklar PM2,5 är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 16 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 17 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 13 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 14 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 25 µg/m3 (endast mätresultat kl. 00-20)

Partiklar (PM10): Låg halt 27 µg/m3 (endast mätresultat kl. 00-20)

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 22 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 25 µg/m3

Prognos:

Den 25 februari väntas svaga till måttliga vindar från syd och väst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga till relativt låga värden. Branden är nu helt övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar har minskat generellt i närområdet.

Uppdatering 24 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-23 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga vindar mellan syd och väst under tisdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under tisdagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdet för partiklar PM2,5 är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under tisdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdet för partiklar PM2,5 är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 5 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 18 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 20 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 17 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 19 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 33 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 41 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 33 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 41 µg/m3

Prognos:

Den 24 februari väntas svaga vindar från sydväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga till relativt låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 23 februari

Bedömt tidsspann: måndag 2021-02-22 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga vindar under måndagsdygnet och vindarna kom huvudsakligen från mellan sydost och nordost.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under måndagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdena är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under måndagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Inga särskilda råd från Centrum för miljömedicin med anledning av luftföroreningshalterna.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 14 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 16 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): För få mätvärden

Partiklar (PM2,5): Låg halt 11 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 14 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 23 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 27 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3 (mätning endast mellan kl. 00-05)

Partiklar (PM2,5): Låg halt 24 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 28 µg/m3

Prognos:

Den 23 februari väntas svaga till måttliga vindar från väst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 22 februari

Bedömt tidsspann: söndag 2021-02-21 kl. 00-24

Meteorologi: Det var måttliga syd- till sydvästvindar under söndagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 relativt låga under söndagen och dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdena är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under söndagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. Med anledning av dygnmedelvärdena är rådet från Centrum för arbets- och miljömedicin: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 15 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 17 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Relativt låg halt 14 µg/m3

Partiklar (PM10): Relativt låg halt 16 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 23 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 26 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 5 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 24 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 28 µg/m3

Prognos:

Den 22 februari väntas svaga till måttliga vindar från mellan ost och sydost. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering lördag 20 och söndag 21 februari

Låga halter av partiklar och kväveoxider.
Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 19 februari

Bedömt tidsspann: torsdag 2021-02-18 kl. 00-24

Meteorologi: Det var måttliga sydvindar under torsdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under torsdagen, även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin, CAMM, vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under torsdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 6 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 0 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 5 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 12 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 13 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 11 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 11 µg/m3

Prognos:

Den 19 februari väntas svaga till måttliga vindar från söder. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 18 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-17 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga ostvindar under onsdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under tisdagen, även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin, CAMM, vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under tisdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 1 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 18 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 12 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 13 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 9 µg/m3

Prognos:

Den 18 februari väntas måttliga vindar från söder. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 17 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-16 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga och växlande vindar under tisdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under tisdagen, även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin CAMM vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under tisdagen och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsmedelvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 11 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 5 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 27 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 13 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 14 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 9 µg/m3

Prognos:

Den 17 februari väntas svaga till måttliga vindar från öst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 16 februari

Bedömt tidsspann: måndag 2021-02-15 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga vindar från mellan sydost och sydväst under måndagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under söndagen, även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin CAMM vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 19 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 14 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 15 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 10 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 6 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 8 µg/m3

Prognos:

Den 16 februari väntas lugnt till svaga vindar från växlande väderstreck. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 15 februari

Bedömt tidsspann: söndag 2021-02-14 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga vindar från nordväst under söndagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga under söndagen, även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin CAMM vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3 (inga mätresultat kl. 00-10)

Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3 (inga mätresultat kl. 00-10)

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 5 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Låg halt 8 µg/m3

Partiklar (PM10): Låg halt 9 µg/m3

Prognos:

Den 15 februari väntas svaga till måttliga vindar från nordväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 14 februari

Bedömt tidsspann: lördag 2021-02-13 kl. 00-24

Meteorologi: Det var måttliga vindar från nordväst under lördagsdygnet.

Söderängstorp

För Söderängstorp finns inga dygnsmedelsvärden för partiklar PM2,5 och PM10 för lördagen eftersom det saknas mätresultat mellan kl. 10-24. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid var lågt.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10, under den tid som mättes, samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin CAMM vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även kvävedioxidhalten var låg.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3

Partiklar (PM2,5): Inte tillräckligt med mätresultat

Partiklar (PM10): Inte tillräckligt med mätresultat

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 2 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp
Kvävedioxid (NO2): Låg halt 5 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3 (inga mätresultat kl. 10-24)
Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3 (inga mätresultat kl. 10-24)

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 6 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 12 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 13 µg/m3

Prognos:

Den 14 februari väntas svaga till måttliga vindar från nordväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden. Branden är nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 13 februari

Bedömt tidsspann: fredag 2021-02-12 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga till måttliga vindar från mellan nord och nordväst under fredagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även kvävedioxidhalten var låg.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från Centrum för Arbets- och Miljömedicin CAMM vid dessa dygns- och maxvärden.)

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även kvävedioxidhalten var låg.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp
Kvävedioxid (NO2): Låg halt 6 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Tegelvreten
Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 5 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 17 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 5 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 6 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 10 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 10 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 11 µg/m3

Prognos:

Den 13 februari väntas måttliga vindar från nordväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden.

Branden har nu i stort sett övertäckt vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 12 februari

Bedömt tidsspann: torsdag 2021-02-11 kl. 00-24

Meteorologi: Det var svaga vindar från mellan nord och nordväst under torsdagsdygnet.

Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även kvävedioxidhalten var låg.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelsvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 låga och även kvävedioxidhalten var låg.

Maxvärdena för partiklar PM2,5 och PM10 samt för kvävedioxid var låga. (Inga särskilda råd från CAMM vid dessa dygns- och maxvärden).

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 4 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 4 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 4 µg/m3

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 3 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 3 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 3 µg/m3

Maxvärden

Söderängstorp

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3 (Mätdata saknas mellan kl. 6-11)
Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3 (Mätdata saknas mellan kl. 6-11)

Tegelvreten

Kvävedioxid (NO2): Låg halt 8 µg/m3
Partiklar (PM2,5): Låg halt 7 µg/m3
Partiklar (PM10): Låg halt 7 µg/m3

Prognos:

Den 12 februari väntas svaga vindar från nordväst. Söderängstorp och Tegelvreten kan förväntas få låga värden.

Delar av branden har nu släckts vilket medför att exponeringen för luftföroreningar minskar generellt i närområdet.

Uppdatering 11 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-10 kl. 00 – 24.

Meteorologi: Det var svaga vindar omkring norr under onsdagen.

Söderängstorp:
I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av partiklar PM 2,5 och PM 10 måttligt höga. (Råd från CAMM: Känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus). Kvävedioxidhalten var relativt låg. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga och kvävedioxidhalten måttlig. (Råd från CAMM gällande maxvärden: Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.)

Tegelvreten:

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var låga. (Råd från CAMM gällande både dygns- och maxvärden: Saknas.)

Luftföroreningar:

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 19 µg/m3.
Partiklar (PM2,5): Måttligt hög halt. 42 µg/m3. (ohälsosam för känsliga personer)
Partiklar (PM10): Måttligt hög halt. 48 µg/m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 10 µg /m3.
PM2,5 : Låg halt. 5 µg /m3. (god)
PM10: Låg halt. 6 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Måttlig halt. 42 µg /m3.
Partiklar (PM2,5): Hög halt. 133 µg m3. (ohälsosam).
Partiklar (PM10): Hög halt. 151 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 25 µg /m3.
PM2,5: Låg halt. 7 µg /m3. (god)
PM10: Låg halt. 9 µg /m3.

Prognos:

Den 11 februari väntas svaga vindar omkring nordväst. Prognosen är att både Söderängstorp och Tegelvreten förväntas ha låga koncentrationer av föroreningar från brandröken.

Uppdatering 10 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-09 kl. 00 – 24.

Meteorologi

Det var svaga vindar från NO under tisdagen.

Sammanfattning Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av partiklar PM 2,5 och PM 10 höga. Kvävedioxidhalten var relativt låg. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga. (Råd från CAMM gällande både dygns och maxvärden: Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.)

Sammanfattning Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var låga. (Råd från CAMM gällande både dygns- och maxvärden: Saknas.)

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Relativt låg halt. 18 µg/m3.

Partiklar (PM2,5): Hög halt. 83 µg/m3. (ohälsosam)

Partiklar (PM10): Hög halt. 94 µg/m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 5 µg /m3.

PM2,5 : Låg halt. 3 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 4 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Relativt låg halt. 34 µg /m3.

Partiklar (PM2,5): Hög halt. 149 µg m3. (ohälsosam).

Partiklar (PM10): Hög halt. 171 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 14 µg /m3.

PM2,5: Låg halt. 6 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 7 µg /m3.

Väderprognos från SMHI

Den 10 februari väntas vindar omkring nord, vilket innebär att Söderängstorp riskerar få höga halter, medan Tegelvreten kan förväntas ha låga halter.

Uppdatering 9 februari

Bedömt tidsspann: måndag 2021-02-08 kl. 00 – 24.

Meteorologi

Det var svaga vindar från nordost under måndagen.

Sammanfattning Söderängstorp

I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av partiklar PM 2,5 och PM 10 höga. Kvävedioxidhalten var relativt låg. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga. Mätvärden saknas mellan kl. 00-06. (Råd från CAMM gällande både dygns och maxvärden: Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.)

Sammanfattning Tegelvreten

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var låga. (Råd från CAMM gällande både dygns- och maxvärden: Saknas.)

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Relativt låg halt. 20 µg/m3.

Partiklar (PM2,5): Hög halt. 80 µg/m3. (ohälsosam)

Partiklar (PM10): Hög halt. 87 µg/m3.

Tegelvreten:

NO2: Låg halt. 7 µg /m3.

PM2,5 : Låg halt. 3 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 4 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Relativt låg halt. 36 µg /m3.

Partiklar (PM2,5): Hög halt. 166 µg m3. (ohälsosam) Mätvärden saknas mellan kl. 00-06.

Partiklar (PM10): Hög halt. 172 µg /m3. Mätvärden saknas mellan kl. 00-06.

Tegelvreten:

NO2: Låg halt. 18 µg /m3.

PM2,5: Låg halt. 5 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 5 µg /m3.

Väderprognos från SMHI

Under dagen den 9 februari väntas nordostliga vindar, vilket innebär att Söderängstorp riskerar få höga halter, medan Tegelvreten kan förväntas ha låga halter.

Uppdatering 8 februari

Bedömt tidsspann: 2021-02-07 kl. 00 – 24.

Meteorologi

Svaga växlande vindar under söndagen.

Sammanfattning Söderängstorp
I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av partiklar PM 2,5 och PM 10 höga. Kvävedioxidhalten var låg. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var mycket höga. (Råd från CAMM: Alla bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter.) Mätvärden saknas mellan kl. 18-24.

Sammanfattning Tegelvreten
I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga. (Råd från CAMM: Saknas.) Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var låga. (Råd från CAMM: Saknas.)

Luftföroreningar

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 7 µg/m3.
Partiklar (PM2,5): Hög halt. 89 µg/m3. (ohälsosam)
Partiklar (PM10): Hög halt. 97 µg/m3.

Tegelvreten:

NO2: Låg halt. 1 µg /m3.
PM2,5 : Låg halt. 3 µg /m3. (god)
PM10: Låg halt. 3 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Relativt låg halt. 30 µg /m3.
Partiklar (PM2,5): Mycket hög halt. 377 µg m3. (mycket ohälsosam) Mätvärden saknas mellan kl. 18-24.
Partiklar (PM10): Mycket hög halt. 390 µg /m3. Mätvärden saknas mellan kl. 18-24.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 3 µg /m3.
PM2,5: Låg halt. 4 µg /m3. (god)
PM10: Låg halt. 4 µg /m3.

Väderprognos från SMHI

Under dagen den 8 februari väntas nordostliga vindar, vilket innebär att Söderängstorp riskerar få höga halter, medan Tegelvreten kan förväntas ha låga halter.

Uppdatering söndag 7 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-06 kl. 00 – 24.

Meteorologi: Svaga växlande vindar under fredagen.

Söderängstorp:
I Söderängstorp saknas dygnsmedelvärdena av partiklar PM 2,5 och PM 10. Kvävedioxidhalten var låg. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga. (Råd från CAMM: Känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.) Mätvärden saknas mellan kl. 01-10.

Tegelvreten:

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdet av kvävedioxid låg, för partiklar PM 2,5 och PM 10 var värdena relativt låga. (Råd från CAMM: Särskilt känsliga personer bör överväga att begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.) Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga. (Råd från CAMM: Känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.)

Luftföroreningar:

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga halter. 5 µg/m3.
Partiklar (PM2,5): Mätvärde saknas.
Partiklar (PM10): Mätvärde saknas.

Tegelvreten

NO2: Låga halter. 4 µg /m3.
PM2,5: Relativt låga halter. 19 µg /m3. (acceptabel)
PM10: Relativt låga halter. 21 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 12 µg /m3.
Partiklar (PM2,5): Hög halt. 98 µg m3. (ohälsosam) Mätvärden saknas mellan kl. 01-10.
Partiklar (PM10): Hög halt. 113 µg /m3. Mätvärden saknas mellan kl. 01-10.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 12 µg /m3.
PM2,5: Hög halt. 116 µg /m3. (ohälsosam)
PM10: Hög halt. 131 µg /m3.

Väderprognos från SMHI:

Till kvällen 7 februari väntas svag vind från norr.

Uppdatering lördag 6 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-05 kl. 00 – 24.

Meteorologi: Svaga växlande vindar under fredagen.

Söderängstorp:
I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga, och inga särskilda rekommendationer gäller för dessa låga halter. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var låga.

Tegelvreten:

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdet av kvävedioxid låg, för partiklar PM 2,5 och PM 10 var värdena höga. (Råd från CAMM: Känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus.) Även maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var höga. (Råd från CAMM: Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.)

Luftföroreningar:

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga halter. 6 µg/m3.

Partiklar (PM2,5): Låga halter. 9 µg /m3. (god)

Partiklar (PM10): Låga halter. 10 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låga halter. 5 µg /m3.

PM2,5: Relativt höga halter. 58 µg /m3. (ohälsosam för känsliga personer)

PM10: Relativt höga halter. 66 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 10 µg /m3.

Partiklar (PM2,5): Låg halt. 18 µg m3. (god)

Partiklar (PM10): Låg halt. 20 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 12 µg /m3.

PM2,5: Hög halt. 167 µg /m3. (ohälsosam)

PM10: Hög halt. 195 µg /m3.

Väderprognos från SMHI:

Till kvällen 6 februari väntas nordvästlig vind, varför det kan förväntas låga halter luftföroreningar från branden i Tegelvreten och sannolikt även i Söderängstorp.

Uppdatering 5 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-04 kl. 00 – 24.

Meteorologi: Vind omkring nord under torsdagen.

Söderängstorp:
I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga, och inga särskilda rekommendationer gäller för dessa låga halter. Maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 var förhöjda under en kort period; ohälsosam luft för känsliga personer.

Tegelvreten:

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga, och inga särskilda rekommendationer gäller för dessa låga halter. Även maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 låg på låga nivåer.

Luftföroreningar:

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga halter. 3 µg/m3.

Partiklar (PM2,5): Låga halter. 19 µg /m3. (god)

Partiklar (PM10): Låga halter. 23 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låga halter. 2 µg /m3.

PM2,5: Låga halter. 8 µg /m3. (god)

PM10: Låga halter. 9 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 7 µg /m3.

Partiklar (PM2,5): Förhöjd halt. 89 µg m3. (ohälsosam för känsliga personer)

Partiklar (PM10): Förhöjd halt. 109 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 5 µg /m3.

PM2,5: Låg halt. 23 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 27 µg /m3.

Väderprognos från SMHI:

Till kvällen 5 februari väntas nordvästlig vind, varför det kan förväntas låga halter luftföroreningar från branden i Tegelvreten och sannolikt även i Söderängstorp.

Uppdatering torsdag 4 februari

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-03 kl. 00 – 24.

Meteorologi: Nord-nord-västlig vind under onsdagen.

Söderängstorp:
I Söderängstorp var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga, och inga särskilda rekommendationer gäller för dessa låga halter. Även maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 låg på låga nivåer.

Tegelvreten:

I Tegelvreten var dygnsmedelvärdena av kvävedioxid, partiklar PM 2,5 och PM 10 låga, och inga särskilda rekommendationer gäller för dessa låga halter. Även maxvärdena för partiklar PM 2,5 och PM 10 låg på låga nivåer.

Luftföroreningar:

Dygnsvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga halter. 3 µg/m3.

Partiklar (PM2,5): Låga halter. 9 µg /m3. (god)

Partiklar (PM10): Låga halter. 10 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låga halter. 1 µg /m3.

PM2,5: Låga halter. 6 µg /m3. (god)

PM10: Låga halter. 7 µg /m3.

Maxvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 5 µg /m3.

Partiklar (PM2,5): Låg halt. 31 µg m3. (god)

Partiklar (PM10): Låg halt. 38 µg /m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 3 µg /m3.

PM2,5: Låg halt. 7 µg /m3. (god)

PM10: Låg halt. 7 µg /m3.

Väderprognos från SMHI:

Till kvällen 4 februari väntas nordvästlig vind, varför det kan förväntas låga halter luftföroreningar från branden i både Tegelvreten och Söderängstorp.

Uppdatering onsdag 3 februari

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår mätdata och hur vi ska presentera den. Här presenteras dygnsmedelvärdena för kvävedioxid och partiklar samt de maxvärde som uppmätts under dygnet 2 februai kl. 00-24.

Vi publicerar också en karta som visar avstånd från brandplatsen samt vindriktningar.

Bedömt tidsspann: tisdag 2021-02-02 kl. 00–24.

Meteorologi:

Vind omkring nord under tisdagen.

Luftföroreningar

Söderängstorp:

I Söderängstorp har låga halter av kvävedioxid uppmätts. Halten av partiklar PM 2,5 var hög vilket innebär att känsliga personer bör begränsa ansträngande aktiviteter utomhus. Halten av partiklar PM 10 var relativt hög.

Under dygnet har det förekommit tillfälliga toppar som varat i 15-60 minuter. Som högst har värdena då legat betydligt högre än dygnsmedelvärdet.

Tegelvreten:

I Tegelvreten uppmättes låga halter av kvävedioxid. Av mättekniska skäl kunde dygnsmedelvärden för partikelhalter inte utläsas.

De högsta värdena under dygnet har legat på låga nivåer.

Mätvärden

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga halter. 10 ug/m3.

Partiklar (PM2,5): Höga halter. 54 ug/m3. (ohälsosam för känsliga personer)

Partiklar (PM10): Relativt höga halter. 67 ug/m3.

Tegelvreten

NO2: Låga halter. 4 ug/m3.

PM2,5: Mätvärde saknas.

PM10: Mätvärde saknas.

Maxvärden

Bedömd tidsperiod 2021-02-02, kl. 00 - 24

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låg halt. 20 ug/m3.

Partiklar (PM2,5): Hög halt. 164 ug/m3. (ohälsosam)

Partiklar (PM10): Hög halt. 214 ug/m3.

Tegelvreten

NO2: Låg halt. 8 ug/m3.

PM2,5: Låg halt. 30 ug/m3. (god)

PM10: Låg halt. 33 ug/m3.

Väderprognos från SMHI

Till kvällen 3 februari väntas fortsatt nord-nord-ostlig till nordlig vind.

Halterna av luftföroreningar kan under resten av dygnet förväntas var låga i Tegelvreten, men risk för höga i Söderängstorp.

Uppdatering måndag 1 februari

På förmiddagen den 1 februari kan följande noteras i våra två mätstationer.

Det som mäts Söderängstorp och Tegelvreten är kvarts-medelvärdet som under helgen har lästs av kl. 11. Förklaring till att enstaka toppar förekommer beror på att luftfickor i avfallshögen kan spricka när tung sand läggs på och då frigörs mycket rök. Därav har vi fått några höga toppar i vårt mätresultat.

Vi arbetar vidare med att få fram tydligare råd och information om hur man ska förhålla sig till resultaten av mätningarna.

Meteorologi: Svaga vindar, vind omkring syd.

Söderängstorp:

Kvävedioxid (NO2): Låga till måttliga halter.

Partiklar (PM2,5): Låga halter, dvs klassificering god luftkvalitet kvalitet.

Tegelvreten:

Kvävedioxid: Låga halter.

Partiklar (PM2,5): För Tegelvreten är partikelhalterna på en acceptabel nivå, med några korta toppar. Mellan topparna är halterna låga.

Mätstationerna är placerade cirka 900 meter från brandplatsen.

Väderprognos från SMHI:

Vinden väntas efter lunch vrida mot ost och senare ikväll nord, med fortsatt svaga vindar.

Halterna av luftföroreningar kan då förväntas minska i Tegelvreten, men till kvällen eventuellt öka i Söderängstorp, om inte röken stiger mer uppåt.

Uppdatering söndag 31 januari

Partikelhalten under förmiddagen 30 januari visade följande värden:

Mätstationen i Tegelvreten visar ett timmedelvärde på ca 156 med en högsta mätning på 255 för PM 2,5. För PM10 är timmedelvärdet 146 med en högsta mätning på 315.

Det innebär att man bör begränsa sin vistelse utomhus. Känsliga personer bör vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter.

Mätstationen i Söderängstorp visar på väldigt låga halter av partiklar.

Uppdatering lördag 30 januari

Partikelhalten under förmiddagen 30 januari visade följande värden:

Medelvärdet ligger på cirka 53 för PM10 med en topp på 105 och 63 för PM2,5 med en topp på 80. Bedömningen är att partikelhalten ligger på en acceptabel nivå utifrån Centrum för miljömedicins underlag. Råden som tidigare kommunicerats gäller fortfarande.

Uppdatering fredag 29 januari

Partikelhalten under förmiddagen 29 januari visade mätvärden strax över 130 microgram per kubikmeter vilket är betydligt lägre än gårdagens värden. Nivån bedöms dock fortfarande vara ohälsosam och rekommendationerna från gårdagen kvarstår. Halterna av kväveoxider bedöms som relativt låga.

Enligt SMHI förväntas vindriktningen under helgen i huvudsak vara nordvästlig.

Uppdatering torsdag 28 januari

De första resultaten av mätningarna av partiklar och kväveoxider visar att när vinden ligger på från brandplatsen har ohälsosamma halter (Värden upp mot 300 ug/m3) av partiklar och måttliga halter av kvävedioxider uppmätts. Där vinden inte ligger på från brandplatsen har endast låga halter uppmätts. Vindriktningen är en avgörande faktor för koncentrationen av rökföroreningar i luften.

Botkyrka kommun har anlitat en expert från Centrum för arbets- och miljömedicin och hans rekommendation är att vid höga partikelhalter i luften bör känsliga personer vistas inomhus och undvika ansträngande aktiviteter. Övriga bör begränsa vistelse utomhus.

Med känsliga personer menas här personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i andningsvägarna samt barn (upp till 18 år) och personer över 70 år. Gravida och ammande kvinnor bör också betraktas som känsliga, för att skydda foster och barn under ett års ålder.

Personer med hjärt-kärlsjuklighet eller sjukdomar i luftvägarna som trots försiktighetsåtgärder enligt ovan upplever en försämring av sitt hälsotillstånd bör kontakta sjukvården.

När vistelse inomhus rekommenderas krävs att dörrar och fönster hålls stängda för att byggnaden ska ge skydd mot brandrök. Graden av skydd varierar beroende på byggnadens täthet och ventilationssystem. Byggnader med mekanisk ventilation och effektiv filtrering av tilluften ger som regel ett mycket gott skydd. Tillfälligt byte till en högre filterklass kan eventuellt ytterligare förbättra skyddet i dessa byggnader. I andra byggnader kan det vara nödvändigt att t ex stänga ventiler och att undvika att använda fläktar i kök och badrum. Luftrenare avsedda för rök kan ytterligare förbättra skyddet i dessa byggnader.

Andningsskydd av typen FFP2 eller FFP3 ger ett gott skydd mot partiklarna i brandröken. De skyddar dock inte mot de gaser som kan finnas i röken, särskilt när rökhalten är mycket hög. Munskydd av typen kirurgmasker utgör inget skydd mot brandrök.

Kommunens åtgärder

Med anledning av resultaten från mätningarna gjorda 27 januari kommer kommunen att vidta följande åtgärder:

  • När vinden ligger på från brandplatsen, hålla barn på förskolorna i det påverkade området inomhus. Samma sak gäller för idrottslektioner för skolorna.
  • Idrottsföreningar i området rekommenderas att inte hålla träning för barn och ungdomar vid vindriktningar som blåser in röken över idrottsanläggningar och andra träningsområden.

Från kommunens sida kommer vi nu se över vidare åtgärder utifrån mätresultaten och kommer vara transparenta med resultaten av de mätningar och analyser som görs.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: