Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhetsarkiv Kassmyra


 • PwC överlämnar granskning av kommunens agerande kopplat till Kagghamra och Kassmyra

  Granskningen som överlämnas till Botkyrka kommun i dag visar att kommunen bedrivit ett omfattande tillsynsarbete och att man på olika sätt försökt stoppa avfallsföretagens verksamheter. Men utredningen pekar också på vissa brister när det gäller bland annat ärendehantering och dokumentation. 21 februari 2022
 • Nu är Kassmyraavfallet borta

  Nu är bortforslingsarbetet av avfallshögarna i Kassmyra slutfört och idag sker en slutrapportering av entreprenören Ragn-Sells uppdrag. Sammanlagt har cirka 48 000 ton avfall körts bort, 24 500 ton från den stora högen och 23 500 ton från siktes- och askhögarna. 7 februari 2022
 • Bortforslingen har gått snabbare än förväntat

  Bortforslingen av avfallet i den stora avfallshögen i Kassmyra har gått snabbare än förväntat och arbetet med bortforslingen är nu inne i slutfasen. Slutbesiktning sker på måndag. Därefter påbörjas efterarbete på platsen. 4 februari 2022
 • Kassmyra – lägesuppdatering 27 januari 2022

  Arbetet med att transportera bort avfallet från grustaget fortsätter. Uppstarten efter helgerna har gått bra och arbetet pågår nu i treskift. 27 januari 2022
 • Information om mängden massor i Kassmyra

  Nu pågår bortforslingen av den stora avfallshögen i Kassmyra grustag. Arbetet fortgår enligt plan och med det stärks också informationen om mängden massor. Enligt de uppgifter kommunen fått från företaget WSP, som mätt högen på uppdrag av Resurs Recycling, skulle högen väga knappt 10 000 ton. Ragnsells bedömning är att vikten ligger mellan 24 000 och 30 000 ton. 26 januari 2022
 • Arbetet med att ta bort högarna i Kassmyra återupptas

  Från och med 10 januari kommer arbetet med att transportera bort avfallet från Kassmyra att pågå dygnet runt i treskift under samtliga dagar i veckan. Anledningen är att göra bortforslingen så snabb och effektiv som möjligt. 10 januari 2022
 • Första avfallshögen bortforslad från Kassmyra

  Nu är den första av högarna i Kassmyra bortforslad. Under de senaste veckorna har avfallet körts till miljöföretaget Ragn-Sells behandlingsanläggningar i Upplands-Bro och Norrköping där det nu kommer tas om hand på bästa möjliga sätt. 17 december 2021
 • Lägesuppdatering 10 december

  Arbetet med att transportera bort avfall ifrån Kassmyragropen fortgår enligt plan. Mellan måndag morgon och torsdag kväll gick 539 transporter från området. Avfallet körs till Ragn-Sells anläggningar i Högbytorp i norra Stockholm och till Norrköping. 10 december 2021
 • Naturvårdsverket beviljar 42 miljoner i bidrag för bortforsling av avfallshögarna i Kassmyra

  Den 9 december meddelade Naturvårdsverket i ett unikt beslut att Botkyrka kommun beviljas bidrag för att hantera bortforsling av avfall i Kassmyra på den felandes bekostnad. 10 december 2021
 • Lukt i Kassmyra

  I samband med bortforslingen av avfall från Kassmyragropen har det uppstått obehaglig lukt, vilket var förväntat. Lukten kommer från den så kallade sikteshögen. Kommunen har gjort luftmätningar i anslutning till högen, som visar att avfallet inte avger några hälsoskadliga gaser. Sikteshögen kommer att vara borttransporterad senast 20 december vilket kommer att göra att lukten kommer att avta. 8 december 2021
 • Nu börjar avfallshögarna i Kassmyra tas bort

  Arbetet med att ta bort avfallshögarna i Kassmyragropen har nu inletts och beräknas vara klart runt halvårsskiftet 2022. Arbetet kommer att genomföras av miljöföretaget Ragn-Sells. 30 november 2021
 • Pressinbjudan: Nu påbörjas arbetet med att ta bort högarna i Kassmyra

  Nu inleds arbetet med att ta bort avfallshögarna i Kassmyragropen. Botkyrka kommun och miljöföretaget Ragn-Sells bjuder in till pressträff i anslutning till att arbetet inleds. 29 november 2021
 • Leverantör klar för bortforsling av avfall

  Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har nu beslutat att tilldela Ragn-Sells uppdraget att genomföra bortforslingen av avfall från Kassmyra-högarna. 25 oktober 2021
 • Fullmäktige har beslutat om finansiering för bortförande av avfallshög

  Botkyrka kommuns kommunfullmäktige har ikväll fattat beslut som ska möjliggöra att avfallshögarna i Kassmyra tas bort. Beslutet innebär finansiering för ett avlägsnande på felandes bekostnad och sker genom att fullmäktige beslutat att tillgängliggöra ökad upplåning på upp till 200 miljoner kronor. 30 september 2021

  Kommun och politik

 • Kommunen agerar för att stoppa rökutveckling

  Botkyrka kommun bad under onsdagen 22 september räddningstjänsten att göra ett nytt besök på brandplatsen i Kassmyra för att göra en ny bedömning av hur branden kan släckas fortast möjligt. Besök sker under torsdagen 23 september. Kommunen är angelägen om att rökutvecklingen avstannar omedelbart med tanke på hälsan för boende och verksamma i närområdet. 23 september 2021
 • Beslut om finansiering av bortforsling av Kassmyra-högarna

  Botkyrka kommuns krisledningsnämnd har i dag fattat beslut som ska möjliggöra avlägsnande av avfallshögarna i Kassmyra. 20 september 2021
 • Extern riskanalys överlämnas till Naturvårdsverket

  Kommunen har tillsammans med miljökonsultföretaget Liljemark Consulting utrett risker och befarade konsekvenser vid en brand i den mest omfattande högen i avfallsanläggningen i Kassmyra som är belägen på privat mark. Rapporten, som konstaterar omfattande risker och nya juridiska förutsättningar, fastställdes under fredagsmorgon och överlämnades under förmiddagen till Naturvårdsverket.
  17 september 2021
 • Uppdatering om branden i Kassmyra

  Branden i avfallsanläggningen i Kassmyra som startade den 5 september pågår fortfarande. Nu återstår ungefär 15 procent av det material som brann i samband med att räddningsinsatsen avslutades för drygt en vecka sedan. 17 september 2021
 • Oberoende granskning visar att Botkyrka kommun lyckats väl i hanteringen av branden i Kagghamra

  Idag presenteras resultatet av en av två oberoende granskningar som beställts av kommunen. Denna rapport har beställts av Kommunfullmäktiges presidium i Botkyrka kommun för att se över kommunens hantering av branden i Kagghamra. 9 september 2021

  Kommun och politik

 • Sammanfattning TV-sändning om brand i Kassmyra

  Måndag 6 september 2021 genomförde Botkyrka kommun en TV-sändning med anledning av branden i Kassmyra. Nedan följer en sammanställning av vad som sades och svar på de frågor som kom in. 8 september 2021
 • Informationsmöte om branden i Kassmyra

  Med anledning av den brand som uppstått vid soptippen i Kassmyra bjuder Botkyrka in till ett digitalt informationsmöte i kväll måndag 6 september klockan 19.00. 6 september 2021
 • Brand i avfallshög vid Kassmyra - uppdaterad

  Det har brunnit i en avfallshög med mestadels trä vid soptippen i Kassmyra. Södertörns brandförsvarsförbund har arbetat med att släcka branden. Södertörns brandförsvarsförbund har meddelat att man avslutat sin räddningsinsats på platsen och överlämnar ansvaret till markägaren under morgonen 8 september.Larmet inkom 16.17, söndagen 5 september. Löpande information om släckningsarbetet finns på räddningstjänstens hemsida, sbff.se. Besväras ni av röken bör ni gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventiler. 6 september 2021
 • Otjänligt badvatten i Trollsjön och Utterkalven

  För att följa upp eventuell påverkan från verksamheterna i före detta Kassmyratäkten har kommunen tagit prover på metaller, dioxiner och PAH på femton platser där det förekommer bad. I samband med det togs även bakteriologiska prover, det vill säga de parametrar som tas i vanlig kontroll av badvatten E.coli och Intestinala enterokocker som är tarmbakterier. 16 juli 2021
 • Information till brunnsägare i närheten av Kassmyra

  Botkyrka kommun har fått ett antal frågor efter uppgifter om jord- och vattenprover i de olika avfallshögarna i Kassmyra. Vi förstår oron som detta kan föranleda och tar den på största allvar. Det är dock viktigt att påpeka att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 och det har inte skett några märkbara förändringar.  5 juli 2021
 • Kommentar om polisens rapport om högarna i Kassmyra

  Botkyrka kommun har fått ta del av de provtagningar som genomförts inom ramen för polisens brottsplatsundersökning och förundersökning mot den tidigare verksamhetsutövaren.– Det här är det vi har slagit larm om. Rapporten visar det vi hela tiden varit oroliga för och anledningen till att vi försöker mana alla myndigheter till att agera så vi kan få bort dessa massor och att de ansvariga ställs inför rätta. Det här är en kamp mot klockan, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande. 30 juni 2021
 • Grundvattenprover efter Kassmyra

  Det har väckts frågor om påverkan på grundvattnet i Botkyrka kommun, efter hanteringen av sopor vid avfallsanläggningen i Kassmyra. Svaret är att grundvattnet har och har haft liknande provresultat sedan 2018 när provtagningsprogrammet påbörjades och det har inte skett några märkbara förändringar. 3 juni 2021
 • Information angående vattenkvalitet i Kassmyra

  Med anledning av SVT:s rapportering om Kassmyraområdet har det uppkommit frågor om dricksvattnet i närområdet. Allt kommunalt dricksvatten i Botkyrka kommun kommer från vattenverket i Norsborg. Grundvattentäkten i Segersjö används inte och kommunen levererar alltså inget vatten från Segersjön. 26 maj 2021

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: