Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Länsstyrelsen skärper eldningförbudet

12 juni 2023

Boende och närmiljö

Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 14.00 den 12 juni. Förbudet gäller tillsvidare. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det nu inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse.

Illustration förbjudet att grilla

Det fortsatt torra och varma vädret innebär att det är extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Beslutet innebär att det fortsatt är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

En viktig skillnad med det skärpta eldningsförbudet är att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna, fasta, grillplatser, utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att grilla på egen tomt, men då måste anordningen vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Eldning i annat syfte än matlagning är inte tillåten.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Andra har även läst