Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Alla barn och unga i Botkyrka ska vara fria att leva utan förtryck från sin familj

Nyhet

Alla barn och unga i Botkyrka ska vara fria att leva utan förtryck från sin familj

29 juni 2023

Kommun och politik

Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat område för Botkyrka kommun. Arbetet har sedan 2022 intensifierats och inkluderar utbildning av all personal som möter ungdomar, kommunikation och utbildning med föräldrar om värderingar inom exempelvis jämställdhet och synen på HBTQI.

För andra året i rad har skolor i kommunen informerats om hur man ska agera då barn riskerar att giftas bort under sommarlovet.

Problematiken med hedersnormer är utbredd i Botkyrka. Av ungdomarna som deltog i vår studie "Ung i Botkyrka" Pdf, 4.4 MB. lever 42 % av flickorna och 22 % av pojkarna med krav på oskuld och/eller oro för att inte få välja sin framtida partner. Var fjärde flicka och var sjunde pojke uppgav att de inte tror att de kommer få välja sin framtida partner själv.

När det gäller värderingsfrågor ger ungdomarnas svar också anledning till oro. Mer än var femte 15-åring är emot samkönade äktenskap, och bland pojkar och flickor som lever med hedersnormer är hälften emot det. Dessa ungdomar är också i hög grad negativa till Sveriges förbud mot tvångsäktenskap. Därför behöver Botkyrka kommun arbeta ännu mer med mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor, redan i tidiga åldrar.

En kommunspecifik plattform

I dag arbetar socialtjänst, fritidsledare och pedagoger kontinuerligt med kunskap om maskulinitetsnormer och hur det hänger ihop med våldsutövning. Även inom det våldspreventiva arbetet på skolor diskuterar eleverna kring värderingar och mänskliga rättigheter.

Grundskolor i Botkyrka arbetar sedan många år med de våldspreventiva programmen ”Mentors in violence prevention”, och ”Tåget” för de yngre barnen. Här kommer ytterligare fokus läggas på hedersrelaterat våld. En kommunspecifik utbildningsplattform kring våld och hedersrelaterat våld och förtryck kommer färdigställas under året för att ytterligare förstärka berörd personals kompetens i frågorna.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en företeelse som inte bara drabbar barn och ungdomar. Med början i år kommer kommunen genomföra en enkätstudie kring förekomsten av hedersförtryck bland äldre samt personer med funktionsnedsättning. Tidigare rön gör gällande att dessa grupper har ännu svårare än ungdomar att bryta sig loss och slå larm. Resultaten kommer ligga till grund för att specifika åtgärder tas fram för dessa målgrupper.

Andra har även läst