Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Så arbetar Botkyrka med trygghet under evenemang

18 augusti 2023

Kommun och politik

Att Säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra innebär inte att man ska sluta göra de saker i vardagen som man brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. För Botkyrka kommun är det viktigt att offentliga evenemang är trygga för alla besökare. Lång erfarenhet, hög kompetens och tät samverkan med polis och andra aktörer är viktiga delar i trygghetsarbetet.

Torsdag 17 augusti beslutade Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. Just nu finns inget som tyder på en ökad hotbild mot Botkyrka eller kommunens evenemang, som till exempel Norsborgsdagen.

Att kommunens evenemang ska vara trygga är av yttersta vikt för Botkyrka kommun.

– Vi har ett nära, ständigt pågående samarbete med polisen och andra myndigheter om alla våra evenemang. I det ingår att vi delar lägesbild, har en upparbetad dialog och effektiva kommunikationsvägar, säger Petra Oxonius som är tillförordnad kommundirektör.

Ingen ökad hotbild lokalt

Just nu har Botkyrka kommun inte tilldelats någon information från polismyndigheten eller andra nationella myndigheter som innebär förändringar i kommunens uppdrag eller påverkan på våra verksamheter.

Botkyrka kommun har en löpande dialog med polisen i dessa frågor. Om förutsättningarna förändras och det uppstår ett behov av att Botkyrka kommun agerar inom det kommunala ansvaret och mandatet så finns beredskapen.

– Vi fortsätter att arbeta utifrån en uppdaterad lägesbild ifrån polisen och med förberedelser inom organisationen. Samarbetet med polisen, andra myndigheter och civilsamhällesaktörer är av största vikt för att göra våra evenemang trygga och säkra för alla besökare, säger Petra Oxonius.

Här hittar du råd om vad du bör göra vid ett attentat

Andra har även läst