Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Raketklättring för hemtjänsten i Botkyrka

13 december 2023

Stöd, omsorg och familj

Hemtjänsten i Botkyrka kommun har gjort ett rejält uppsving och klättrar hela 150 placeringar i årets Hemtjänstindex – en nationell sammanvägning av data som på olika sätt mäter kvalitet i hemtjänsten. 

Äldre man löser korsord med ung kvinna från hemtjänsten. De är glada.

Hemtjänstindex mäter hur väl alla Sveriges kommuner lever upp till att äldres behov uppfylls, samtidigt som krav, lagar och regler följs. Indexet som är initierat av SPF och har tagits fram tillsammans med kommuner, vårdföretag och forskare bygger på 71 nationella nyckeltal som ger en samlad bild av hemtjänstens kvalitet i en kommun.

I årets Hemtjänstindex visar hemtjänsten i Botkyrka kommun ett rejält kvalitetslyft och klättrar hela 150 placeringar jämfört med föregående år till plats 77 av landet 290 kommuner.

Helhetsgrepp ger resultat

Hemtjänstindex är uppdelat i de fyra huvudområdena information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling. Botkyrka kommun har förbättrat sina resultat inom samtliga områden, och just det faktum att vård- och omsorgsförvaltningen har tagit ett helhetsgrepp om dessa frågor är vad som ligger bakom det förbättrade resultatet menar kvalitetschef Christina Almqvist.

Det här är ett långsiktigt arbete som vi gör gemensamt inom hela förvaltningen. Det handlar övergripande om att skapa struktur och ha en tydlig riktning i vårt arbete, att arbeta systematiskt och med kontinuerlig uppföljning, och inte minst att ständigt verka för att hålla en hög kompetens inom alla områden, säger Christina Almqvist.

Fokus på processen för biståndshandläggning, ökad valmöjlighet inom hemtjänsten, satsningar på välfärdsteknik som trygghetskameror och digitala lås, egen tid för social kontakt och kompetenshöjande åtgärder som Silviahemscertifiering, språkutbildning och undersköterskeutbildning är bara några av flertalet satsningar inom hemtjänsten.

Jag är otroligt glad och stolt över det fina resultat som hemtjänsten i Botkyrka kommun har uppnått. Det här visar en kvalitetshöjning av hela organisationen som finns runt hemtjänsten. Nu fortsätter vi den här utvecklingsresan på inslagen väg och siktar framåt, säger Afamia Elkhoury, tf vård- och omsorgsdirektör.

Fakta om Hemtjänstindex

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen.

Andra har även läst