Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

”Om jag ser ett brott ingriper jag direkt”

05 juli 2022

Stöd, omsorg och familj

Oluchi Anochiam är en av många ungdomar i Botkyrka kommun som har deltagit i ledarskapsprogrammet MVP, Mentors in Violence Prevention, på Karsby International School i Norsborg.

Oluchi Anochiam

Oluchi Anochiam, MVP

Gemenskap skapar trygghet

Oluchi har precis gått ut nian och lämnat en för henne trygg värld på grundskolan i Norsborg. Karsby International School har inte bara varit platsen där vänner och favoritlärare funnits, det har också varit platsen där hon det senaste året har utvecklats på ett personligt plan. Men också hjälpt andra elever att utvecklas.

Hon berättar att just trygghet är ett nyckelord för MVP-programmet. Målet är att eleverna ska känna sig tryggare i skolan, samtidigt som de lär sig hur olika typer av våld kan förebyggas och hur de själva kan vara förebilder på skolan.

– Gemenskap skapar trygghet. Jag kan se en stor skillnad nu, tidigare hängde eleverna i små grupper men nu är det fler som känner varandra och alla är inte så separerade längre, säger Oluchi.

Men vägen dit har vare sig varit enkel eller solklar. Som mentorer fick Oluchi och hennes mentorskollegor ta sig an ett gäng rätt ointresserade sexor när programmet började.

– I början var de faktiskt ganska obrydda och undrade mest om de skulle få betyg under MVP-utbildningen. Men vi lärde oss ett trick för att få dem att lyssna; vi satte oss bredvid eleverna istället för att stå framför dem och undervisa. Vissa ämnen har de yngre redan bra koll på, som HBTQ-frågan, så det gav inte till lika bra diskussioner som till exempel ämnet machokultur, säger Oluchi.

De fick ord på sånt de upplever varje dag

Hon berättar att många killar blev väldigt engagerade när de pratade om just machokultur. Då kunde de relatera, även om de inte hade satt ord på det förut. Att gråta som kille var ett vanligt exempel på vad som inte ansågs okej. Då kunde man bemötas med fraser som ”väx upp, du är kille”.

Att sätta namn på olika händelser och beteenden är en viktig del av mentorernas uppdrag. Att få de yngre att förstå skillnaden mellan till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Eller vad det innebär att vara åskådare till våld och vilken roll man då kan välja att ta, en passiv eller aktiv.

– På vår skola har vi inte så mycket fysiskt våld, det är mer att eleverna säger fula ord till varandra. Så vi har pratat mycket om vad den andra personen känner om man till exempel kallar den för ful. Killarna kan vara väldigt vassa i munnen, medan tjejerna är mer dramatiska och kan hota varandra. Men de tog faktiskt till sig och slutade kalla varandra för elaka saker. Och till tjejerna som hotade varandra med våld brukade jag fråga vad de tjänar på att slå någon. Få dem att tänka efter, säger Oluchi.

Innan Oluchi blev mentor gjorde hon som många andra när det blev bråk på skolan, sprang fram och bara tittade på. Kanske smygfilmade till och med. Nu när hon har lärt sig mer om åskådarperspektivet skulle hon aldrig göra så. Hon menar att det finns flera olika sätta att ingripa på, även efteråt.

– Om jag ser ett brott ingriper jag direkt. Jag har också kontakt med många av eleverna på sociala medier så jag kan enkelt höra av mig efteråt och fråga hur de mår. Det är också att agera, fast i efterhand, säger Oluchi.

Alla kan bli en bättre person och en aktiv åskådare

Efter att ha gått igenom MVP-programmet konstaterar Oluchi att det funkar på alla. Hon menar att alla kan bli en bättre och snällare person, och en aktiv åskådare. En som tänker innan en agerar. Själv tycker hon att hon har blivit bättre på att anpassa sig efter andra, men framför allt blivit lugnare som person. Hon är också stolt över att vara MVP-mentor och att nu ha ledarkunskaper som hon kan ha nytta av i framtiden.

Vad gör du om du ser våld?

Du som åskådare har en viktig roll och kan hjälpa en annan människa eller markera att det du ser inte är okej.

  • Gör det som känns rätt och säkert för dig.
  • Du kan agera innan, under eller efter något har hänt.
  • Du kan välja att själv göra något på plats.
  • Du kan ringa polisen på 112 eller be andra runtomkring att också hjälpa till.

Om Mentors in Violence Prevention

MVP är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som under elva tillfällen under ett år utbildar elever i årskurs sex i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

MVP finns på fem skolor i Botkyrka kommun och målet är att det ska bli fler. Vi tror på att ungdomar lyssnar på andra ungdomar och kan sprida budskapet med MVP vidare. Vuxna från skola, socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar och handleder ungdomarna.

Är du intresserad av MVP?

Kontakta Vladan Petrovic, samordnare på Våldspreventivt center.

Andra har även läst