Stäng meddelande

Rikstens skola

Förskoleklass - skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 670

Rikstens skola invigdes hösten 2013. Skolan byggs i etapper och kommer fullt utbyggd att rymma 650 elever från förskoleklass till åk 9. Vi har ett fantastiskt läge med närhet till natur och friluftsliv – och det märks i undervisningen. Lektionerna kan hållas såväl ute som inne.

Rikstens skola växer betydligt mer i de yngsta åldersgrupperna, än vad som kunde bedömas
tidigare. Med anledning av det kommer skolan från och med höstterminen 2018 att öppna verksamhet för förskoleklass i lokaler på Kanslivägen 20-24, i Riksten. Det är de lokaler som Rikstens skola fram till och med våren 2013 hade förskoleklasser i. Under våren kommer vi att bjuda in till informations- och visningsmöte i de nya (för oss) lokalerna, vi återkommer med datum. Blivande elever kommer självklart också att bjudas in för visning och för att bekanta sig med lokalerna.

Om du har frågor om det här kan du kontakta Lokalförsörjningsenheten på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, vxl 08-530 610 00, eller
Rektor, Ulf Linder tel, 072-586 63 70

Kontakt

Expeditionen
telefon: 070-589 73 93
e-post: rikstensskola@botkyrka.se         

Besöksadress:
Flygarvägen 5

Postadress:
146 37  Tullinge  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Barn & utbildning