Stäng meddelande

Rikstens skola

Årskurs F–9
Antal barn: ca 700

På Rikstens skola blir du förberedd för en föränderlig värld. En värld där kunskap, kreativitet och sociala färdigheter är nyckelbegrepp. Här möts varje elev av höga förväntningar – vi vet att du kan och vill, bara du har rätt förutsättningar. Vi har också höga förväntningar på alla medarbetare och på samarbetet med alla vårdnadshavare och föräldrar.

Vi vill att alla elever som lämnar skolan kan delta i samhället utifrån en värdegrund som präglas av alla människors lika värde, olikheters styrka och en hållbar utveckling. Vi bidrar till att du som person blir en ansvarstagande individ med integritet, goda kunskaper och en väl utvecklad förmåga till kommunikation.

Nyfikenhet: Tillsammans med andra elever och kompetent personal får du möjlighet att utveckla dina kunskaper, så att du har vad som krävs för att du ska klara av de situationer som du ställs inför.

Trygghet: Ordning och reda, ett vårdat språk och respekt för varje människa är verktyg som ger dig trygghet att våga möta utmaningar och nya situationer längre fram i livet.

Glädje: I samarbetet med andra utvecklar du förmågan att se och glädjas åt framsteg, både egna och andras. Att kunna förklara saker för andra elever befäster din egen kunskap och gör dig delaktig i din grupps utveckling.

Var den du är – bli den du vill!

Kontakt


Expedition:
rikstensskola@botkyrka.se
070-589 73 93

Rektor:
Ulf Linder
072-586 63 70

Biträdande rektor: Anneli Gardemark, 070-18 70 183
Biträdande rektor: Carina Persson, 070-24 31 349

Besöksadress: Flygarvägen 5
Postadress:
146 37 TullingeSkriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2019
Barn & utbildning