Rikstens skola

Förskoleklass - skolår 8
Fritidshem
Antal elever: cirka 560

 Vi behöver bli fler!

Just nu söker vi 17 nya tjänster.

Vill du vara med och påverka, skapa vi-känsla och pröva något nytt?
Sök till oss nu!
Rikstens skola söker pedagoger till förskoleklasslänk till annan webbplats
Rikstens skola söker lärare till år 1-3länk till annan webbplats
Rikstens skola söker Ma/No-lärare till år 4-6länk till annan webbplats
Rikstens skola söker lärare Sv/So till år 4länk till annan webbplats
Vi söker flera fritidspedagoger till Rikstens skola
länk till annan webbplats
Rikstens skola söker en biträdande rektor
länk till annan webbplats
Vi söker So/Eng-lärare till arbetslag 7-9 på Rikstens skolalänk till annan webbplats

Rikstens skola invigdes hösten 2013. Skolan byggs i etapper och kommer fullt utbyggd att rymma 650 elever från förskoleklass till åk 9. Vi har ett fantastiskt läge med närhet till natur och friluftsliv – och det märks i undervisningen. Lektionerna kan hållas såväl ute som inne.

Rikstens skola växer betydligt mer i de yngsta åldersgrupperna, än vad som kunde bedömas
tidigare. Med anledning av det kommer skolan från och med höstterminen 2018 att öppna verksamhet för förskoleklass i lokaler på Kanslivägen 20-24, i Riksten. Det är de lokaler som Rikstens skola fram till och med våren 2013 hade förskoleklasser i. Under våren kommer vi att bjuda in till informations- och visningsmöte i de nya (för oss) lokalerna, vi återkommer med datum. Blivande elever kommer självklart också att bjudas in för visning och för att bekanta sig med lokalerna.

Om du har frågor om det här kan du kontakta Lokalförsörjningsenheten på utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, vxl 08-530 610 00, eller
Rektor, Ulf Linder tel, 072-586 63 70

Kontakt

Expeditionen
telefon: 070-589 73 93
e-post: rikstensskola@botkyrka.se         

Besöksadress:
Flygarvägen 5

Postadress:
146 37  Tullinge  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Barn & utbildning