Stäng meddelande

Rikstens skola

Förskoleklass - skolår 9
Fritidshem
Antal elever: cirka 700

Rikstens skola invigdes hösten 2013 och var läsårsstarten 18/19 fullt utbyggd med elever från förskoleklass till åk 9. Vi har ett fantastiskt läge med närhet till natur, friluftsliv och sportarena. Det märks i skolans undervisning eftersom lektionerna kan hållas såväl ute som inne.

Rikstens skola har växt betydligt mer i de yngsta åldersgrupperna än vad som kunde bedömas tidigare. Med anledning av det öppnade skolan från hösten 2018 verksamhet för förskoleklass i lokaler på Kanslivägen 20-24 i Riksten.
Lokalerna är desamma som Rikstens skola var belägna i fram till och med våren 2013, då det där gick förskoleklasser och skolklasser. Lokalerna är numera helt nyrenoverade och kallas Kompassen.

Under våren 2019 kommer vi att bjuda in till informations- och visningsmöte i de nya lokalerna, där blivande förskoleklasselever och årskurs 1 ska gå.
Vi återkommer med datum.
Blivande elever kommer självklart att bjudas in för visning och för att bekanta sig med lokalerna.

Om du har frågor om det här kan du kontakta Lokalförsörjningsenheten på utbildningsförvaltningen i Medborgarcenter 08-530 610 00.

Kontakt

Expeditionen
telefon: 070-58 97 393
e-post: rikstensskola@botkyrka.se

Rektor: Ulf Linder, 072-58 66 370
Biträdande rektor: Anneli Gardemark, 070-18 70 183
Biträdande rektor: Anna Åseby Lindahl, 070-24 31 349

Besöksadress: Flygarvägen 5
Postadress:
146 37 TullingeSkriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Barn & utbildning