Störningsinformation:
Avstängda e-tjänster torsdag 19 september
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Tullingebergsskolan

Förskoleklass – skolår 5
Fritidshem
Träningsskola årskurs 1–10
Antal elever: cirka 250

Tullingebergsskolan har alla fördelar som utmärker en liten skola. Här finns välutbildad personal som tack vare skolans småskalighet har möjlighet att lära känna stora delar av elevgruppen. Det ger trygghet för både elever och föräldrar. Ett nära och utvecklat samarbete mellan skolans alla verksamheter ger oss stora möjligheter att ta tillvara elevernas olika behov av utbildning och omsorg. Skolan ligger nära naturen och skilt från bilvägar vilket ökar möjligheten till trygg uteverksamhet.

Kontakt

Rektor: Satu Vanhanen
Telefon: 070-88614 47
e-post: tullingebergsskolan@botkyrka.se           

 

Kontaktinformation Förskoleklass

 

 

Förskoleklass och fritids år 1

 

 

072 570 73 20

 

 

Fritids

 

 

2-3

 

 

072 708 32 80

 

Åk 4-5

 

 

Grundskola

 

 

070 184 42 67

 

 

Grundsärskola

 

 

Träningsskola

 

 

072 708 32 20

 

 

Idrott

 

 

Lenita Mononen

 

lenita.mononen@botkyrka.se

 

 

072 218 63 80

 


Skolsköterska

  

 

070 182 32 77

 

 

Specialpedagog

 

 

Tina Nyström

 

tina.nystrom@botkyrka.se

 

070 182 42 66

 

Skolkurator

 

 

Michelle Markovic

michelle.markovic@botkyrka.se

 

 

070 184 42 68

 

 

Köket/Matsalen

 

 

Lena Jansson, kock

 

lena.x.jansson@botkyrka.se

 

 

072 596 67 67

 

 

Rektor

 

 

Satu Vanhanen

 

satu.vanhanen@botkyrka.se

 

 

070 886 14 47

 

 

Bitr. rektor

 

 

Catharina Sandberg catharina.sandberg@botkyrka.se

 

 

072 217 24 40

 

 

Skolintendent

 

 

Therese Stenberg

therese.stenberg@botkyrka.se

 

 

072 241 29 80

 

 

Sjukanmälan

 

 

Elev (talsvar) - Vklass

 

 

010-888 70 50

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2019
Barn & utbildning