Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Öppna nämndsammanträden och sammanträdestider

Flera av kommunens nämnder håller öppna sammanträden dit alla är välkomna som åhörare.

Information om nämndernas sammanträdestider hittar du under längst ner på sidan under "relaterade dokument". Sammanträdena annonseras också i tidningen Mitt i Botkyrka/Salem.

De öppna nämndsammanträdena är:

  • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Samhällsbyggnadsnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden

Protokoll, kallelser och beslutshandlingar

Du kan söka protokoll, kallelser/föredragningslistor och beslutshandlingar via offentliga handlingar. Du hittar dem även på biblioteken, medborgarkontoren och på respektive förvaltning.

Kallelser/föredragningslistor och beslutshandlingar finns tillgängliga en vecka innan ett sammanträde ska hållas. Protokollen finns tillgängliga cirka en vecka efter att sammanträdet har hållits.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta oss. Varje förvaltning har en registrator som kan hjälpa dig att ta del av allmänna offentliga handlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Kommun & politik